Účtovnícke služby,
na ktoré sa viete
spoľahnúť

Účtovníctvo EKONOMA Prešov

 1. Pripadá Vám účtovníctvo ako španielska dedina?
 2. Tlačíte pred sebou nutné papierovačky?
 3. V jednom kole riešite faktúry, účtovníctvo, výkazy a na samotné podnikanie neostáva čas?
 4. Pri pomyslení na nové povinnosti podnikateľa, máte chuť utiecť z krajiny?
 5. Nadáva Vám partnerka, že si z nej robíte sekretárku?

Odpovedali ste aspoň na jednu otázku ÁNO?
Najvyšší čas prenechať starosti s vedením účtovníctva profesionálke.

Netopte sa v papieroch.
EKONOMA Prešov
400
Zaúčtovaných riadkov mesačne
5
Dodržaných zákonných lehôt
1
Rokov skúseností

Účtovnícke služby

Ako Vám môžem pomôcť?

 • Vedenie podvojného účtovníctva.
 • Spracovanie miezd a personalistika.
 • Daňové priznanie dani z príjmu FO a PO.
 • Daňové priznanie DPH.
 • Daňové priznanie dane z motorových vozidiel.
 • Zastupovanie pred inštitúciami daňového úradu, zdravotnými poisťovňami, sociálnou poisťovňou.
 • Vedenie pomocných účtovných evidencií, knihy majetku, knihy sociálneho fondu.
Bc. Martina Novacká

Bc. Martina Novacká

EKONOMA Prešov

Martina Novacká
Váš účtovník v Prešove

„Za tie roky, čo pracujem ako účtovníčka, vidím, ako sa legislatíva stáva pre podnikateľov zložitejšou. Aj preto neustále sledujem zmeny v mojom odbore a množstvo času venujem štúdiu zákonov a nariadení.“

„Na účtovníctve mám rada jeho jednoznačnosť, systematickosť a presnosť.“

Ako to funguje?

Pozrite sa ako bude postarané o Vaše účtovníctvo.
 • 1. Spolupráca

  Uzatvoríme spolu Zmluvu o spolupráci, individuálne podľa Vašich potrieb.

 • 2. Doručenie dokladov

  Doklady mi doručíte elektronicky, poštou, alebo osobne. Potrebné kópie si vyhotovím.

 • 3. Spracovanie

  Doručené doklady bezodkladne spracujem.

 • 4. Spätná väzba

  O všetkom dôležitom Vás budem včas informovať.